Kwasan and Hida Observatories, Graduate School of Schience, Kyoto University Japanese Home page
Teaching Staff Technical and Administrative Staff Postdoctoral Fellow
Visitor Doctoral Students Master Students
OB/OG

Teaching Staff
Professor (Director)
Kazunari Shibata
Professor
Kiyoshi Ichimoto
Associate Professor
Ayumi Asai
Assistant Professor
Satoru UeNo Masaru Kino Shinichi Nagata
Assistant Professor
Masaaki Otsuka Daisuke Kuroda Kazuya Matsubayashi
Program-Specific Professor (USSS)
Takao Doi
Program-Specific Associate Professor (USSS)
Masahiro Terada
Program-Specific Associate Professor (NAOJ)
Hideyuki Izumiura
Program-Specific Assistant Professor (NAOJ)
Hiroyuki Maehara
Collaborator
Daisaku Nogami
Part-time Lecturer
Seiichiro Aoki Hiroaki Isobe Yosuke Yamashiki
Professor Emeritus
Hiroki Kurokawa Mitsugu Makita
Technical and Administrative Staff
Technical Staff
Goichi Kimura Yoshikazu Nakatani
Assistant Staff
Rie Inoue
(Janitor)
Sadako Okada
(Janitor)
Ayako Okamura
(Assistant Administrative Staff)
Eri Okamoto
(Assistant Administrative Staff)
Mami Obase
(Assistant Administrative Staff (secretary assigned to the director))
Jun Kakuwa
(Assistant Technical Staff (2))
Miwako Kadota
(Research Support Staff)
Mai Kamobe
(Assistant Technical Staff (1))
Kanae Tanaka
(Assistant Administrative Staff)
Masahiro Teranishi
(Assistant Technical Staff (1))
Masaki Deguchi
(Assistant Technical Staff (USSS))
Hiroyuki Toda
(Assistant Teaching Staff)
Hironao Matsuba
(Janitor)
Postdoctoral Fellow
Post-doctoral Fellow (Scientific Research)
Takako T. Ishii
Researcher
Ko Arimatsu Alkendra Singh Ken-ichi Otsuji
Keisuke Nishida
Post-doctoral Fellow
Kodai Yamamoto
Doctoral Students
D3
Akito D. Kawamura Yuta Notsu Yuko Hada
Kumi Hirose
D2
Y. Huang Takahito Sakaue Akiko Tei
Denis Pavel Cabezas Huaman
D1
Daikichi Seki Koushuke Namekata
Masters Students
M2
Sanetaka Okada Satomi Tokuda Aki Machida
M1
Kousuke Kihara Yuji Kotani Daiki Yamasaki

Last Update: 2019/02/04 18:47:35